BADAMY PRZYRODĘ BY JĄ CHRONIĆ

7

O NAS

Kim jesteśmy?

Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętych analiz i ekspertyz przyrodniczych. Prowadzimy badania naukowe, inwentaryzacje, oraz monitoringi przyrodnicze. Aktywnie działamy w obszarze programów zapewniających integrację rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska, popularnie zwanych programami rolnośrodowiskowymi. Posiadamy uprawnienia eksperta przyrodniczego, doradcy rolnośrodowiskowego i certyfikowanego inspektora drzew.

Szeroki zakres usług

Dzięki współpracy z ekspertami reprezentującymi różne specjalizacje przyrodnicze jesteśmy w stanie zapewnić szeroki zakres badań terenowych. Posiadamy bogate doświadczenie terenowe i merytoryczne w przygotowaniu profesjonalnych dokumentacji przyrodniczych.

Profesjonalizm

W zależności od Państwa wymagań zapewniamy rzetelne wykonanie szeregu zleceń z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i profesjonalne usługi doradcze w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

OFERUJEMY

inwentaryzacje przyrodnicze

ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne

monitoringi przyrodnicze

waloryzacje przyrodnicze

nadzory przyrodnicze

kompensacje przyrodnicze

karty informacyjne przedsięwzięcia

konsultacje i doradztwo merytoryczne w zakresie ochrony przyrody

inwentaryzacje dendrologiczne

pomiary i analizy stabilności drzew (VTA)

screeningi przyrodnicze

oceny oddziaływania na środowisko

doradztwo rolnośrodowiskowe

rolnictwo ekologiczne

ekspertyzy przyrodnicze w programie rolnośrodowiskowym

KONTAKT

NUMENIUS

Pracownia Badań i Ekspertyz Przyrodniczych
mgr inż. Rafał Kryza

Adres

Os. Dolne Miasto 10/36,
78-600 Wałcz

Telefon

601082215

E-mail

biuro@numenius.com.pl

NIP

5611449938