O mnie

Jestem przyrodnikiem; chiropterologiem, ptasiarzem i  botanikiem, pasjonatem dzikiego życia. Podglądaniem przyrody zajmuję się od ponad 20 lat. 

Po chwili namysłu stwierdzam że pierwsze moje kontakty z przyrodą miały miejsce na wsi, gdzie spędziłem całe dzieciństwo. Duży wpływ na ukształtowanie mojej pasji do dzikiej przyrody miał program Zwierzyniec, którego gospodarzem był Pan Michał Sumiński. Potem były książki o ptakach Jana Sokołowskiego, jeszcze później program Ptakolub i pierwsza składka opłacona w OTOP. W między czasie pojawiły się jeszcze programy przyrodnicze Państwa Walencików i kilku ciekawych ludzi, od których mogłem się czegoś nauczyć. Później to już tylko teren i niezliczone godziny włóczęgi wśród drzew i traw...

Pasjonują mnie wilki, badam je, tropię, przebywam w ich rewirach. 

Posiadam gruntowne wykształcenie przyrodnicze: ukończyłem ochronę środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie, jestem rolnikiem z wyuczenia, oraz niedokończonym leśnikiem i pszczelarzem. Ukończyłem studia podyplomowe z ochrony przyrody na Wydziale Leśnym w Krakowie. Od dawna jestem pełnoetatowym doradcą  rolnośrodowiskowym i ekspertem przyrodniczym PROW.

Jestem zakręcony w temacie pszczół i pszczelarstwa naturalnego (co od niedawna z różnymi efektami próbuję uskuteczniać), bartnictwa, oraz innych pierwotnych metod działania w dzikiej przyrodzie. Zajmuję się bushcraftem i ultramaratonami pieszymi. 

Posiadam swój własny kawałek świata z miłościwie panującym kszykiem i derkaczem na włościach. W planach jest pasieka ekologiczna, barć na drzewie (bo i trochę lasu to też od niedawna mój własny kawałek świata...) i parę innych pomysłów.

Obecnie zajmuję się monitoringami i badaniami przyrodniczymi planowanych inwestycji. Działam w obszarze programów zapewniających integrację rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska, popularnie zwanych programami rolnośrodowiskowymi. Wykonuję inwentaryzacje drzewostanów, oraz od niedawna próbuję sił w edukacji przyrodniczej. Wchodzę także w skład Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Z ciekawszych form mojej aktywności przyrodniczej wymienić można:

 • członek Komitetu Ochrony Orłów, Stowarzyszenia Ochrony Sów i Klubu Przyrodników
 • praca magisterska na temat ochrony borów bagiennym pisana pod kierunkiem dr Lucjana Rutkowskiego
 • praca dyplomowa na temat ochrony wilków na Pomorzu Zachodnim
 • Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (OTOP)
 • kontrola gniazd ptaków strefowych (KOO)
 • inwentaryzacja kolonii lęgowych gawrona
 • opiekun stanowiska rybołowa w projekcie LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000
  w Polsce”
 • udział w monitoringu dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidzie Małym
 • monitoring wilka i rysia w Borach Tucholskich, Puszczy Noteckiej i Borach Dolnośląskich
 • odłowy nietoperzy w celach badawczo-inwentaryzacyjnych na terenie województwa małopolskiego w Beskidzie Małym. Zezwolenie RDOŚ w Krakowie  
 • udział w Krajowym Cenzusie Błotniaka Łąkowego na terenie woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i lubuskiego

Wykonywałem badania przyrodnicze m. in.:

 • w lokalizacjach planowanych farm wiatrowych
 • w przebiegu projektowanej linii energetycznej
 • w lokalizacji projektowanych zbiorników retencyjnych
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze dwóch obiektów wojskowych
 • inwentaryzacje drzewostanów przeznaczonych do wycięcia
 • opinie i ekspertyzy budynków przeznaczonych do termomodernizacji
 • ekspertyzy rolnośrodowiskowe
 • nadzory przyrodnicze