Firma

Numenius arquata - kulik wielki, jeden z największych europejskich siewkowców. Związany z wilgotnymi łąkami dolin rzecznych. Jest dosyć dużym ptakiem odbywającym wiosną loty tokowe i potrzebującym sporej przestrzeni. Optymalnymi siedliskami dla tego gatunku są łąki występujące w dolinach takich rzek jak Noteć, Biebrza, Bug i im podobne. Krajowa populacja kulika wielkiego liczy obecnie mniej niż 500 par lęgowych. Prawie we wszystkich ostojach gatunku obserwuje się zanik stanowisk lęgowych i spadek liczebności.  

Już wiadomo co oznacza nazwa firmy, teraz o tym czym się zajmujemy. Firma NUMENIUS, to niezależna i prężnie rozwijająca się firma. Przyrodnicza pasja jej właściciela, oraz duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, stały się siłą napędową powstania firmy o takim profilu. Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz i badań przyrodniczych, oraz usług w zakresie ochrony przyrody.

Zarówno prace terenowe, jak i kameralne realizowane są we współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów.

Współpracujemy z rzeszą specjalistów różnych dziedzin zoologii, botaniki i geografii, co sprawia, że wyniki naszych prac cechują się zarówno doskonałym opracowaniem, jak i autorskim podejściem do tematu. Skupiamy się głównie na prowadzeniu kompleksowych ekspertyz przyrodniczych, choć w ramach naszej działalności oferujemy także usługi dodatkowe, takie jak doradztwo rolnicze i edukacja przyrodnicza.

Grupę potencjalnych klientów firmy tworzą inwestorzy, firmy prywatne, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, instytucje państwowe, gminy, osoby fizyczne, administratorzy ze wszystkich dziedzin gospodarki, zakłady oraz podmioty o różnej wielkości i profilu.

Zachęcamy do korzystania z formularza kontaktowego i zapraszamy do współpracy.