Kontakt

Kontakt

NUMENIUS Pracownia Badań i Ekspertyz Przyrodniczych 

mgr inż. Rafał Kryza

biuro: ul. Wojska Polskiego 54 pok. nr 2 (III piętro), 78-600 Wałcz

siedziba, adres do korespondencji: os. Dolne Miasto 10/36, 78-600 Wałcz

tel. 601-082-215, e-mail: biuro@numenius.com.pl